درباره ما

klik studio

از ۱۳۷۶ تا کنون

استودیو کلیک

ما در مدت بیست سال با بیش از ۱۰۰ برند در شمال غرب کشورهمکاری داشته‌ایم و با تکیه بر بیست سال تجربه دریافته‌ایم که با شناخت بهتر رفتار مصرف‌کنندگان، آگهی بهتری می‌توان ساخت . بدون اطلاع از علت رفتار او اینکه چه تغییراتی باید در رفتار خود ایجاد کنید، حتی اگر بهترین شرکت‌های تبلیغاتی دنیا در کنارتان باشد، نمی‌توانید تبلیغات موثری داشته باشید. عامل کلیدی در رشد و گسترش ما، تمرکز بر روی تنها یک سرویس تبلیغاتی است
Play Video

ویلیام برنباخ

william bernbach

متفاوت نبودن در تبلیغات، خودکشی محسوب می شود.
In advertising not to be different is virtually suicidal